WERKWIJZE

HEI B.V. heeft een duidelijk beeld van hoe een externe audit moet verlopen. Hier maken we heldere afspraken over met onze auditoren en (toekomstige) klanten. Deze afspraken leggen we vast en komen we na. Wanneer je voor het eerst gaat certificeren is dat een initiële audit.  Die audit bestaat dat uit 2 delen: fase 1 is vooral gericht op documentatie en fase 2 voor op implementatie. Lees hierover meer in onze Publicatie toelichting certificatie.

Op de dag van de toetsing komt onze auditor bij jullie op locatie. Na een korte voorstelronde gaan we aan de slag. Wij checken of én hoe jullie organisatie voldoet aan de eisen. Bij afwijkingen leggen wij uit wat de afwijking is en wat jullie minimaal moeten doen. Komen we geen afwijkingen tegen? Goed is goed, we gaan niet ‘zoeken’. Aan het eind van de toetsing bespreken we alle resultaten en maken we afspraken over het vervolg.

NORMEN

ISO 9001:2015

De ISO 9001 norm is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm kan gebruikt worden om te beoordelen of een organisatie in staat is te voldoen aan de vraag van haar klanten, aan relevante wet- en regelgeving en aan de wensen van de organisatie zelf.

VCA (VGM Checklist Aannemers)
De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers is een vragenlijst waarmee bedrijven werkzaam in de bouwsector worden getoetst op hun VGM-beheersysteem. Het programma is zo samengesteld om bewustzijn op risico’s bij ondernemingen te vergroten en de kans op ongevallen te verkleinen.